logo

Načelo primernosti prava EU predstavlja temeljno načelo, ki v primeru neskladnosti med pravili, sprejetimi na ravni EU, in pravili, ki so del pravnega reda države članice, zagotavlja prevlado prava EU. Včasih se zgodi, da Republika Slovenija prava EU v notranji pravni red ne prenese pravilno ali pravočasno. V takem primeru, če pravo EU podjetju zagotavlja več pravic, kot jih je zagotovljenih s slovenskimi predpisi, je treba pravice in svoboščine, ki jih daje pravo EU, pravilno uveljaviti. To lahko storimo preko rednih sodišč, Ustavnega sodišča, Evropske komisije ali sodišča EU.

Naša odvetniška pisarna se osredotoča na uveljavljanje pravic in svoboščin, ki jih podjetjem zagotavlja pravo EU. Naše delo vključuje natančno razumevanje prava EU, da lahko zagotovimo najboljše svetovanje in zastopanje naših strank. Zavedamo se pomena prava EU v slovenskem pravnem sistemu in imamo bogate izkušnje z uspešnim uveljavljanjem pravic na podlagi tega prava.

Nazaj na vrh