logo

Zavedamo se, da je pri poslovanju vedno prostor za potencialne spore. Zato poudarjamo pomen preventivnega delovanja, ki preprečuje nastanek sporov. S tem v mislih svetujemo našim strankam pri pripravi pogodb, tako da se zmanjša verjetnost za nastanek bodočih sporov.

Ključno je, da je besedilo pogodbe ustrezno oblikovano, da se zmanjša možnost za nastanek sporov. Če pa do spora vseeno pride, naše stranke zastopamo na vseh ravneh – od pogajanj za rešitev spora, na sodiščih, v arbitražnih postopkih in na mediaciji.

Naša odvetniška pisarna se ponaša z izjemno uspešnostjo pri reševanju sporov na različnih področjih, vključno s trgovinskim pravom, gospodarskim pravom, civilnim pravom, insolvenčnim pravom, pravom intelektualne lastnine in nepremičninskim pravom.

Nazaj na vrh