logo

Okoljsko pravo je ključno in široko področje prava, ki ima vse večji vpliv na naše vsakdanje življenje in poslovanje. To področje prava je še posebej pomembno v luči naraščajočih globalnih okoljskih izzivov.

Varstvo okolja je eno izmed najbolj perečih področij prava, saj vključuje ukrepe za varstvo okolja, ravnanje z odpadki, regulacijo posegov v okolje, odzivanje na podnebne spremembe ter odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. To področje prava je neposredno povezano s trajnostnim razvojem, ki je opredeljen kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi ogrozil zmožnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.

Pravo varstva okolja je tesno povezano z načeli krožnega gospodarstva, ki je ključni del širše preobrazbe industrije v smeri podnebne nevtralnosti in dolgoročne konkurenčnosti. Koncept krožnega gospodarstva poudarja pomen zmanjševanja, ponovne uporabe in recikliranja v vseh segmentih gospodarstva.

V okviru našega pravnega svetovanja pomagamo podjetjem razumeti in upoštevati široke okoljske vidike svojega poslovanja. Naši strokovnjaki nudijo svetovanje na področju okoljskega prava, kot tudi na področju okoljskega, socialnega in korporativnega upravljanja (ESG). Naš cilj je pomagati podjetjem pri prehodu na bolj trajnostno poslovanje in izpolnjevanju njihovih okoljskih obveznosti.

Nazaj na vrh