logo

Področje nepremičninskega prava vključuje širok spekter pravnih poslov, vključno z nakupom in prodajo nepremičnin, najemom, finančnim najemom, pogodbami sale-lease back, ustanovitvijo hipotek, služnostmi in drugimi pogodbami, povezanimi z nepremičninami. Prav tako svetujemo o pravnih strukturah investicijskih vlaganj v nepremičnine, kot so joint-venture, sale-lease-back in druge strukture. Te storitve so ključne za stranke, ki želijo varno in učinkovito upravljati svoje naložbe v nepremičnine.

Gradbeništvo je prav tako ključno področje, saj je neposredno povezano z ustvarjanjem nepremičnin, ki so namenjene trgu. Naše storitve vključujejo pravno podporo pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj, sklepanju pogodb z gradbenimi podjetji, vključno s pogodbami, ki sledijo FIDIC standardom, ter pri obravnavanju zahtevkov za dodatna dela in zahtevkov za povečanje pogodbene vrednosti zaradi spremenjenih cen surovin.

Naša odvetniška pisarna je specializirana za nepremičninsko pravo in gradbeništvo ter je zavezana k zagotavljanju celovitega, kakovostnega in prilagojenega pravnega svetovanja na teh področjih.

Nazaj na vrh