logo
07. junija 2023

ESG: Ključno načelo za trajnostno poslovanje in družbeno odgovornost, ki postaja vse pomembnejše

V zadnjem času je trajnostno poslovanje postalo ključno za podjetja in vlagatelje po vsem svetu. Koncept ESG (Environmental, Social and Governance) je pridobil izjemno pomembnost. V tem članku bomo na kratko raziskali ESG, njegove vidike in vpliv na podjetja in družbo.

  1. Okoljski vidik (Environmental): Okoljski vidik ESG se nanaša na zmanjševanje negativnega vpliva podjetij na okolje. Vključuje zmanjševanje emisij, učinkovito ravnanje z odpadki, varčno rabo virov in podporo obnovljivim virom energije.
  2. Socialni vidik (Social): Socialni vidik ESG se osredotoča na podjetje kot del družbe. Vključuje spoštovanje zaposlenih, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, spodbujanje raznolikosti in vključenosti ter spoštovanje človekovih pravic.
  3. Upravljavski vidik (Governance): Upravljavski vidik ESG se nanaša na upravljanje podjetja in njegovo strukturo odločanja. Vključuje transparentnost, etično ravnanje, odgovornost do deležnikov in skladnost z zakoni ter predpisi.

Vpliv ESG na podjetja:

Implementacija ESG prinaša koristi podjetjem. Podjetja, ki vključujejo trajnostne prakse, pritegnejo vlagatelje, ki se osredotočajo na dolgoročno donosnost naložb. ESG pristop pomaga zmanjšati tveganja, povezana z regulativnim okvirom in ugledom podjetja. Hkrati pa podjetja, ki sledijo načelom ESG, krepijo svoj družbeni ugled, kar pozitivno vpliva na stranke in privabljanje talentiranih zaposlenih.

Vpliv ESG na družbo:

ESG ne vpliva le na podjetja, temveč tudi na družbo kot celoto. Podjetja, ki združujejo trajnostne prakse in družbeno odgovornost, soustvarjajo pozitivne družbene spremembe. ESG spodbuja družbeno zavedanje in krepi povezanost med gospodarstvom, okoljem in družbo.

Naša odvetniška pisarna nudi pravno svetovanje in podporo pri trajnostnem poslovanju in implementaciji ESG načel. Z našimi strokovnjaki vam lahko pomagamo pri:

  1. Pravnem svetovanju in skladnosti: Nudimo pravno svetovanje glede ESG načel in pomagamo pri razumevanju veljavne zakonodaje. Zagotavljamo skladnost z zahtevami ter opozarjamo na morebitna tveganja.
  2. Oblikovanju politik in postopkov: Skupaj z vami oblikujemo trajnostne politike in smernice, prilagojene vašemu podjetju. Pomagamo pri oblikovanju okoljskih politik, programov družbene odgovornosti in etičnih smernic.
  3. Upravljanju tveganj: Pomagamo pri identifikaciji in obvladovanju tveganj, povezanih z ESG. Svetujemo glede okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj.
  4. Pogodbah in partnerstvih: Pomagamo pri pripravi pogodb, sporazumov in partnerstev, ki vključujejo ESG vidike. Svetujemo glede vključevanja ESG določb v pogodbe.
  5. Poročanju in pregledovanju: Pomagamo pri pripravi poročil o trajnostnem razvoju in ESG dejavnostih ter nudimo smernice za pravilno poročanje. Nudimo tudi pregled in oceno obstoječih ESG praks ter svetujemo glede izboljšav.

Z našo podporo boste učinkovito izvajali ESG načela, zmanjšali tveganja in postali trajnostno usmerjeno podjetje.

Nazaj na novice

Avtor članka

Simon Žgavec

Odvetnik I Partner

Odvetnik Simon Žgavec
Nazaj na vrh