logo
14. februarja 2024

Bliža se rok za oddajo napovedi za odmero davka na kapitalske dobičke in dividende

Najkasneje do 28. februarja morajo fizične osebe, ki so v preteklem letu odsvojile vrednostne papirje ali prejeli dividende, oddati napoved za odmero dohodnine.

Če ste v preteklem letu odsvojili vrednostne papirje ali druge deleže in investicijske kupone, morate vložiti napoved na obrazcu Doh-KDVP. Napoved je treba oddati tudi, če ste s prodajo delnic ustvarili izgubo.

Če ste v preteklem letu prejeli dividende od podjetij iz tujine, morate vložiti tudi napoved za odmero dohodnine od dividend na obrazcu Doh-Div. Če ste slovenski davčni rezident in je izplačevalec dividend slovenska družba, je davek odtegnil in plačal izplačevalec, zato v tem primeru napovedi ni treba oddajati.

V nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov, ki so vam lahko v pomoč:

  • Davčni zavezanci morajo prijaviti prodajo oziroma odsvojitev vrednostnih papirjev, ne pa nakupa. To pomeni, da morate davčni upravi prijaviti vse transakcije prodaje, ne glede na to, ali ste z njimi ustvarili dobiček ali izgubo.
  • Če ste pri prodaji ustvarili izgubo, vam bo ta zniževala dobiček, ustvarjen pri prodaji drugih delnic oziroma drugega premoženja v istem koledarskem letu.
  • Davčna stopnja znaša 25% dobička, ustvarjenega s prodajo delnic. Ta stopnja se po petih letih imetništva istovrstne naložbe zniža na 20%, po desetih letih na 15%, po petnajstih letih pa na 0% – a tudi v tem primeru je treba oddati davčno napoved.
  • Če ste istovrstne delnice kupovali sukcesivno, se ob prodaji šteje, da ste ob prodaji odsvojili tiste delnice, ki ste jih pridobili najprej (metoda FIFO – first in, first out).
  • Davek se plača ne glede na to, ali je bil denar od prodaje vrednostnih papirjev izplačan na vaš bančni račun ali je ostal na računu trgovalne platforme.
  • Davčna stopnja za dividende znaša 25%. V primeru, da dividende izplačuje tuja kapitalska družba in je v državi izvora že bil odtegnjen davek (withholding tax), je potrebno v Sloveniji doplačati razliko do 25%, če je s to državo sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Zato je v davčno napoved treba vpisati tudi davek, ki je bil odtegnjen v drugi državi.
  • Dividende, izražene v tuji valuti, je treba preračunati na evrsko protivrednost po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila (https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/dnevna-tecajnica-referencni-tecaji-ecb) – če ste na račun v trgovalni platformi prejeli dividende v evrih, morate kljub temu preračun narediti sami, ker je tečaj, po katerem vam je trgovalna platforma pretvorila tujo valuto v evre, lahko drugačen od tečaja Banke Slovenije.

Kdor se je registriral pri trgovalni platformi Trade Republic, je tam prejeli osebno IBAN številko bančnega računa. Številko računa morate v tem primeru prijaviti na finančno upravo. Ker je Trade Republic Bank prejela polno bančno licenco šele 6. decembra 2023, že prej pa je neinvestirana sredstva obrestovala po obrestni meri 2%, je vse obresti, ki so bile prejete do tega datuma, treba prijaviti finančni upravi kot druge obresti, ki se obdavčijo po stopnji 25% tudi, če znesek obresti ne presega 1000 EUR.

Nazaj na novice

Avtor članka

Andrej Brezavšček

Odvetnik I Partner

Odvetnik Andrej Brezavšček
Nazaj na vrh